Disclaimer

Disclaimer over valpreventie ouderen website

Deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van informatie van professionals, medici of zorgverlenende instanties als huisartsen, specialisten en dergelijke. De informatie op deze website kan dan ook niet worden gezien als vervanging van andere hulp of zorg. Denk zelf ook kritisch na bij het maken van een keuze voor een specifiek product. Informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

We willen bezoekers met gerichte medische vragen, klachten en of symptomen vragen deze tijdig voor te leggen aan een specialist of arts.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie die te vinden is op Valpreventie-Ouderen.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de bezoeker. Wij sluiten onszelf en onze bronnen uit van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het toepassen van informatie of producten die u op deze site kunt vinden. Weeg dus altijd informatie die u online kunt vinden goed af, en raadpleeg altijd een medisch specialist bij twijfels.

Deze website gebruikt cookies